Content Strategy nedir?

Tasarımın doğası gereği, kötü bir içerik için iyi bir kullanıcı deneyimi tasarlamak olanaksızdır. İyi ve doğru bir kullanıcı deneyimi tasarlayabilmek için işe yarar, kullanılabilir ve ilgi çekici içerik elzemdir.

İçerik stratejisi (content strategy), işe yarar ve kullanılabilir içeriklerin yaratılmasını, teslim edilmesini ve yönetimini planlar ve 5 başlıkta ele alınabilir.

  • Ana strateji: İçeriklerinizin iş hedeflerinize ulaşmanızı nasıl sağlayacağını tanımlar.
  • Materyal: İletişim mimarisi, hedef kitle, ses ve iletişim tonu gibi karakteristik özellikler de dahil olmak üzere, ana stratejinin başarıyla yürütülebilmesi için hangi içeriklere ihtiyaç olduğunu tanımlar.
  • Yapı: İçeriğin nasıl önceliklendirildiğine, düzenlendiğine ve içeriklere nasıl erişilebildiğine odaklanır. Yapı, bilgi mimarisi bileşenleri içerebilse de ana odağı içeriğin kendisidir. Böylece mesajın hangi içerikle ilişkilenebildiğine, içerikler arasındaki bağlantılara ve detaylı sayfa tabloları oluşturmaya odaklanır.
  • İş akışı: Görev tanımlarını, görevleri ve görevlerin hayata geçirilmesinde hangi araçların kullanılacağını da belirleyerek içeriğin nasıl düzenli olarak üretileceğini ve yönetileceğini belirler.
  • Yönetim: Koşulların, standartların ve rehberlerin içerik ve içerik üretim döngüsüyle olan ilişkisine ek olarak, bir organizasyonun içerik stratejisini nasıl sürdürebileceğini ve evrimleştirebileceğini tanımlar.
Sözlüğe Dön

Content Strategy hakkında daha fazla

Bir “süpergüç” olarak kullanıcı deneyimi yazımı (UX Writing) Makaleler

Bir “süpergüç” olarak kullanıcı deneyimi yazımı (UX Writing)

Tüm zamanların en iyi kullanıcı deneyimi (UX) kitapları Listeler

Tüm zamanların en iyi kullanıcı deneyimi (UX) kitapları

Akıllı içerik nedir? Makaleler

Akıllı içerik nedir?

Bir tasarım “framework”ü tasarlamak: INVERTIV ve “5Ds of PMUX” Röportajlar

Bir tasarım “framework”ü tasarlamak: INVERTIV ve “5Ds of PMUX”

RealtimeBoard: Yeni nesil yazı tahtası İncelemeler

RealtimeBoard: Yeni nesil yazı tahtası

Girişimcilik çağının gizli vebası: Featuritis hastalığı Makaleler

Girişimcilik çağının gizli vebası: Featuritis hastalığı

Kısa yazmak ya da uzun yazmak, işte bütün mesele bu Makaleler

Kısa yazmak ya da uzun yazmak, işte bütün mesele bu

İş stratejisinin parçası olarak “UX” Makaleler

İş stratejisinin parçası olarak “UX”

Business model canvas nasıl hazırlanır? Makaleler

Business model canvas nasıl hazırlanır?

Muslukları Açın: Revenue (Gelir) Makaleler

Muslukları Açın: Revenue (Gelir)

Sizi Bekliyorlar – Kullanıcı Edinme (Acquisition) İpuçları Makaleler

Sizi Bekliyorlar – Kullanıcı Edinme (Acquisition) İpuçları

Önce içerik, sonra tasarım Makaleler

Önce içerik, sonra tasarım