Akıllı içerik nedir?

Akıllı içerik nedir?

Akıllı içerik – intelligent content – Kanadalı ünlü içerik uzmanı Ann Rockley’in tanımladığı şekliyle, kolaylıkla keşfedilebilir, tekrar kullanılabilir, adapte edilebilir, yapısal olarak zengin ve semantik olarak kategorize edilmiş olan ve tek bir amaca, sonuca ya da teknolojiye göre oluşturulmamış içeriktir.

Daha basit ifade etmek gerekirse, akıllı içerik, semantik olarak etiketlenmiş ve ayrıştırılmış olan içeriğe, otomatik olarak kullanılabilmesini ve şekil verilmesini sağlayan etiket, meta data ekleme işleminin gerçekleştirilmesidir.

Akıllı içeriğin tüm bu yukarıda bahsedilen yapısal ve anlamsal özellikleriyle kendini var eden kıymeti, içerik pazarlamanın, daha doğrusu içeriğin dahil olduğu herhangi bir sürecin asıl değerini ortaya çıkarmaya yarayan, doğru yerde, doğru zamanda, doğru kişiye, doğru içeriğin, doğru formatta iletilebilmesini – eğilip bükülebilir yapısıyla – oldukça kolaylaştırmasıdır.

 

İçerikle ilgili en önemli yayıncı ve kurumlardan biri olan Content Marketing Institute, akıllı içeriği meydana getiren elementleri, yani içeriğin akıllı içerik stratejisi dahilinde değerlendirebilmesi için gerekli olan yapı taşlarını, kavramın literatüre geçen tanımını yapan Ann Rockley’den hareketle şöyle sıralıyor:

Akıllı içeriğin yapı taşları

Yapısal olarak zengin

Tag’lerle desteklenmiş, önceden belirlenmiş yapısal örnekler olmadan akıllı içerik yapısının meydana gelmesi mümkün değildir. Burada kast edilen, sayfanın içeriğindeki her elementin kategorize edilmesidir. Fotoğraf başlığı, fotoğraf tanımı vb. gibi. Teknoloji bunların sonradan iyileştirilmesini sağlayabilir ancak baştaki yapıyı kurabilecek olan tek şey insandır. Bu yapısal ayrımlar, mevcut olanın arasında ne türden içeriğin olduğunun anlaşılmasını kolaylaştırırken, arananın kolaylıkla bulunmasına ve istendiği gibi yeniden kullanılmasına ve değerlendirilmesine imkan sağlar. İçeriğin olabildiğince küçük yapı taşlarına ve parçacıklara ayrıştırılmasını sağlayan bu yapısal zenginlik yani akıllılık sayesinde, içeriğin manipüle edilmesi, üzerinde oynanması, filtrelenmesi, kategorilendirmelerden yararlanılarak istenen mecrada, istenen formatta, istenen yapıya sokulması mümkündür.

Anlamsal olarak kategorize edilmiş

Anlamına göre ayrıştırılmış olan içeriğin, metadata yardımıyla, anlamsal olarak parçalara bölünüp, etiketlenmesi ve yukarıdakinin muadili olan bu yapı neticesinde kolay bulunabilir, işlenebilir ve kullanılabilir hale sokulmasıdır. Anlamına göre yapılan bu ayrıştırmanın ve etiketlemenin, başından itibaren tutarlı biçimde sürdürülmesi, kaş yaparken göz çıkarılmaması yani kolaylık sağlanmaya çalışılırken daha büyük sıkıntılara sebep olunmaması açısından faydalı olacaktır.

Otomatik olarak keşfedilebilir durumda

Adından anlaşılacağı üzere bu özellik, söz konusu içeriğin, içerik sahibi ya da içerik kullanıcısı tarafından rahatlıkla ve istendiği şekilde bulunabilir olma durumu olarak açıklanabilir. Burada yine kritik olan, bunun imkan dahilinde olabilmesi için metadata kullanımının doğru ve tutarlı bir biçimde yapılmış olmasıdır. Diğer bir önemli husus olarak ise, ‘arama’dan kastın, arama motoru vasıtasıyla yapılan aramayla sınırlı olmayıp, her çeşit, içeriden ya da dışarıdan yapılan aramayı kapsıyor oluşudur.

Tekrar kullanılabilir

Tekrar kullanılabilirlik, içeriğin stratejik ağırlığını ve gücünü arttıran temel etmenlerden biridir. Bu durum, içeriğin ne kadar genel geçer oluşu ve ne kadar doğru bölümlendiği ve etiketlendiğiyle doğrudan alakalıdır.

Konfigüre edilebilir

İçeriğin farklı ve yeni durumlar için konfigüre edilebilir oluşu, modüler olmasıyla ilgilidir. Modülerlik, her bir parçanın hem kendi başına hem bütünün bir parçası olarak ayakta durabiliyor olduğu anlamına gelir ve parçaların birleştirilip, ayrıştırılmaya müsait oluşu, içeriğe zahmetsiz biçimde konfigüre edilebilme imkanı sağlar. Bu konuyu daha iyi anlamak ve anlatabilmek için ilk sırada verilecek örnek lego örneği olabilir. Eşit sayıda ve aynı miktarda parçayla, parçaların çeşitli şekillerde birleştirilmesi sayesinde birbirinden çok farklı yapılar meydana getirilebilir.

Uyarlanabilir

Saydığımız akıllı içerik özelliklerinin en azından bir kısmına uygunluk gösteren içeriğin, buradan kazandığı modülerlik ve tekrar kullanılabilirlik özellikleri sayesinde, şu yazıda daha önce bahsettiğim şekilde, farklı formatlara ve alanlara kolaylıkla uyarlanabilir olması anlamına gelir.

 

Peki, temel olarak bu özelliklere sahip olan akıllı içerik stratejisi özellikle hangi noktalarda sağladığı fayda ile ön plana çıkmaktadır?

  • Yukarıdaki özelliklere sahip akıllı içerik, alıcıların şartlarına göre, az çaba sarf edilerek, çeşitli içerik kanallarına ve formatlarına uyarlanabilir.
  • İçerikle ilgili geliştirme, devamlılık, yerelleştirme gibi masrafların sınırlandırılmasını sağlar.
  • Kaliteyi ve tutarlılığı kuvvetlendirir.
  • İçeriğin geçerli olduğu süre boyunca, daha rahat ve kolay kontrol altında tutulabilmesini sağlar.
  • Ve en önemlisi, doğru içeriğin, doğru şekilde, doğru kişiye aktarılmasını sağlar.
  • Daha hızlı ve tutarlı olmayı beraberinde getirdiği için müşteri memnuniyeti ve marka sadakatinin artmasına yardımcı olur.

Akıllı içeriğe verilen değerin ve artan kullanım sıklığının ardında yatan sebeplerden ve itici güçlerden kimileriyse şöyle sıralanıyor;

  • Hız, yeniden kullanılabilirlik gibi özelliklerin maddi getirisinden faydalanmak isteyip, içerik işini olabildiğince otomasyona dökmek isteyenler. Bu, her ne kadar doğru gibi görünse de, doğru işlemeyen bir strateji, yanlış otomasyona ve insan odaklı olmayan bir içerik yaratımına sebep olabilir.
  • Dış pazarlara açılıp, global ölçekte bir oyuncu olmak isteyen şirketler, akıllı içeriğin bu noktadaki kolaylaştırıcı etkisinden faydalanmak istiyorlar.
  • Akıllı içerik stratejisini bir tür inovasyon kaynağı olarak görüp, bunun kullanımını destekleyen kurumlardan da bir grup olarak bahsedilebilir.

Özetlemek gerekirse, akıllı içerik stratejisi – intelligent content strategy – doğru ayrıştırmayla ve ayrıştırılan içeriğin doğru etiketlenmesiyle, parçalara ayrılan içeriğin, üzerinde oynanmaya daha uygun hale gelmesidir. Bu da, özellikle büyük ölçekli içerikle alakalı durumlarda, bulunabilmeyi, şekil verilebilmeyi, uyarlanabilmeyi kolaylaştırır. Kişiselleştirme, uyarlama, maliyet düşürme, eldeki kaynakları daha verimli kullanabilme gibi noktalarda hız ve kalite sağlar.

Bugün ilk makalen bizdendi.

Daha fazlası için SHERPA Blog okuru olmalısın.
Giriş Yap Ücretsiz kaydol

Benzer Yazılar

SENİN İÇİN ÖNERİYORUZ
Girişimciler için ilham verici TED konuşmaları girisimciler-icin-ted

Girişimciler için ilham verici TED konuşmaları

Gizle
KEŞFETMEYE DEVAM ET
Vakit Nakittir: Marketing Automation

Vakit Nakittir: Marketing Automation

Gizle