Makaleler

Akış şeması (Flowchart) nedir?

Algoritma, verilerin bilgisayara hangi çevre biriminden girileceğinin, problemin nasıl çözüleceğinin, hangi basamaklardan geçirilerek sonuç alınacağının ve sonucunun nasıl/nereye yazılacağının sözel olarak ifade edilmesidir. Algoritmaların, görsel sembollerle ifade edilmiş şekline "flowchart" yani "akış şeması" denir.

Fatih Akgöze 10 Haziran 2016

Algoritma, verilerin bilgisayara hangi çevre biriminden girileceğinin, problemin nasıl çözüleceğinin, hangi basamaklardan geçirilerek sonuç alınacağının ve sonucunun nasıl/nereye yazılacağının sözel olarak ifade edilmesidir. Algoritmaların, görsel sembollerle ifade edilmiş şekline “flowchart” yani “akış şeması” denir.

Akış şemaları iş akışlarının ve programların basitçe tasarlanması ve dokümante edilmesinde kullanılır. Diğer diyagramlarda olduğu gibi, bir süreç içerisinde neler olduğunun görselleştirilmesine yardımcı olur, böylece bir iş akışının anlaşılmasına yardım eder ve  bu akış içerisindeki sorunlu alanları veya gözden kaçan noktaları görmemizi sağlar.

Problem çözümleme, verinin girişi (input), alınan verilerin işlenmesi (process) ve çıktıyı (output) göstermeyi gerektirir. Bu süreçte programcı bazı kararlar verir. Bu durumda da, verinin girişi (input) kabul etme, giriş verisini işleme (processing), çıktıyı gösterme (output) ve karar verme (decision) aktiviteleri için sembollere ihtiyaç duyar. Bu sembollerle gösterme bazı kurallara dayanır.

Bu içerik ücretsiz!

Okumaya devam etmek ve SHERPA Blog okuru olmak için aşağıdakilerden birini seç.
Her hafta yenileri eklenen yüzlerce içeriğe ücretsiz ve sınırsız eriş.

Üye misin?
Keşfetmeye Devam Et