Makaleler

İçerik yazarlığı mı, (reklam) metin yazarlığı mı?

Sıklıkla iç içe geçen ve birbiri yerine kullanılan, içerik yazarlığı ve metin yazarlığı kavramlarının temel farklarını, birbirlerine yaklaştıkları ve ortaklıklarını kısaca anlattık.

Erdem Yıldız 10 Ağustos 2015

Metin yazarlığı (copywriting) kavramı, reklamcılıkla ve reklam metinleriyle ilintili olarak çoktandır hayatımızda olsa da, içerik pazarlamanın yükselişiyle birlikte, benzer bir disiplin olan içerik yazarlığının (content writing)  ya da üreticiliğinin de dağarcığımızda sıklıkla yer alır hale gelmesi, kavramların sık sık birbiri yerine kullanılmasına ya da mutlaka ayrı ayrı kullanımlası gereken durumlarda, ayrımın çok net yapılamamasına sebep oldu.

İkisinin de ‘writing’ yani ‘yazma’ eylemini içermesi ve içerikten genel olarak bahsetsek de içerik kavramından çoğunlukla yalnızca metinsel içeriğin anlaşılması, bu karmaşanın oluşmasını çok da şaşırtıcı kılmıyor aslında. Evet, burada içerik yazarlığı yani işin metin üretim kısmını ele alacağız ama demek istediğim, içerik yazarlığı olarak vurgulanmasa da, içerik direkt olarak yazıyla bağdaştırılıyor ve geçmişten beri akıllarda olan metin yazarlığı, burada aynı algısını yaratarak devreye giriyor.

İşe geleneksel pazarlama ve reklam (reklam ajansları ve yaratıcı yazarlık) noktasından bakınca görülen tanımları yaparak başlayalım.

Buna göre, içerik üretimi –bu yazı özelinde metinsel içerik yazımı, genel olarak baktığımızda tüm formatlardaki içeriğin üretimi – genel pazarlama amacıyla, nitelikli içerik yaratımı anlamına gelir. İçerik pazarlama genel olarak, direk ve spesifik bir çağrıda bulunmadan, kullanıcıya eğlendirici, öğretici, ilgi çekici içerik sağlayarak ve ona düşünüldüğünü hissettirerek, onunla bağ kurma ve onun üzerinde güven tesis etme şeklinde işler. Metin bazlı içerik de buradan hareketle düşünüldüğünde, tam olarak ne olduğu ya da olması gerektiği daha net anlaşılacaktır. Kısacası, içerik pazarlama dahilindeki metnin, marka, kurum, kuruluş adına yazılmış olması hariç reklam yapmakla alakası yoktur, para kazandırmaya yönelik bir aksiyon çağrısı yapmaz, bunu yapan, aşağıda görüldüğü üzere, reklam ya da metin yazınıdır.

Bu içerik ücretsiz!

Okumaya devam etmek ve SHERPA Blog okuru olmak için aşağıdakilerden birini seç.
Her hafta yenileri eklenen yüzlerce içeriğe ücretsiz ve sınırsız eriş.

Üye misin?
Senin İçin Öneriyoruz