Makaleler

“Sosyal kanıt” ile içerik pazarlama ilişkisi

Kişinin, belli davranışlar karşısında doğru olanı saptamak için diğerlerinin yaptıklarını dikkate alma ve bunu doğru olarak kabul etme durumuna "social proof", Türkçe söylemek gerekirse – sosyal kanıt – deniyor. Bu yazıda bu kavramın tanımına, özelliklerine ve içerik pazarlama ile olan ilişkisine kısa bir bakış attık.

Erdem Yıldız 21 Eylül 2015

Kişinin, belli davranışlar karşısında doğru olanı saptamak için diğerlerinin yaptıklarını dikkate alma ve bunu doğru olarak kabul etme durumuna social proof – sosyal kanıt – denir. İnsan psikolojisinin, özellikle çok sık rastlanmayan ve karşılaşıldığında ne yapılacağından emin tam olunamayan durumlarda devreye soktuğu bir nevi korunma mekanizmasıdır söz konusu olan.

Böyle durumlarla kaşılaşıldığında, kişinin kendisi dışındakilerin çoğunluğunun benzer vakalar karşısındaki davranışlarının doğru olduğu ön kabulü devreye girer. Kişi, bu ön kabulle, kendisinin davranışlarının çoğunluk tarafından kabul görmüş olmasını sağlayarak, kendini güvence altına almak ve içinde bulunduğu insan topluluğuyla aynı hareket etmenin konformizminin keyfini sürmeye çalışır.

Bu kavramın, genel olarak pazarlama, özel olarak ise içerik pazarlama kapsamında ele alınma ve kullanılma mantığı da insanlar üzerindeki bu etki gücüdür. Bu güç, insanları çekmek, kullanıcıyı etkileyerek istediğin tarafa, istediğini yaptırabilmek üzere yönlendirmek için kullanılır.

Bu içerik ücretsiz!

Okumaya devam etmek ve SHERPA Blog okuru olmak için aşağıdakilerden birini seç.
Her hafta yenileri eklenen yüzlerce içeriğe ücretsiz ve sınırsız eriş.

Üye misin?
İlgini çekebilir