Makaleler

Y kuşağını içerik ile yakalamak

Y kuşağının içerik ile kurduğu ilişki nedir ve bu kuşağa içerik ile ulaşmaya çalışırken göz önünde bulundurulması gerekenler nelerdir?

Erdem Yıldız 12 Ekim 2015

Y kuşağı, doğum aralığı 1960 ve 1980 arasını kapsayan X kuşağının ardılı olup, 1980 ve 2000 arasında – bu konuda farklı bakış açıları olsa da genel olarak bu yıllar arası belirleyici olarak kullanılır – dünyaya gelmiş olan kitleyi anlatan kavramdır. Belli bir kümeyi anlatmak için kullanılan tüm kavramlar gibi, Y kuşağı da dahilindeki bireylerin tümüne sirayet etmesi mümkün olmayan, oldukça genelleyici bir kavramdır. Y kuşağının kapsadığı yıllarda dünyaya gelmiş olan biri pekala, X kuşağına atfedilen özelliklere sahip olabilir. Yani Y kuşağını ve tüm bu genellemeleri dikkate alırken, çok keskin yargılarda bulunmamak ve her daim hata ve farklılık payı bırakmak gerekir. Değerlendirmelerimizde, tüm bireyleri tek tek kapsamadığını akılda tutmamız gerekmekle beraber, bu tür kapsayıcı kavramların önemini de yadsıyamayız. Nihayetinde, bu yazının konusunu oluşturan ve bu yazıyı yazabilmemizi sağlayan yine bu yüksek orandaki kapsayıcılık durumu olacaktır.

Y kuşağının da, kapsadığı insan grubuna atfettiği kimi özellikler var. Kapsadığı yılların tarihsel, toplumsal, teknolojik hareketlerine ve gelişmelerine göre kendini belli eden bu karakteristik özellikler ve genel ruh hali, o insan grubunu değerlendirmede ve bu gruba hitap etmede önemli rol oynayabiliyor.

Bu yazıda, evrensel olarak bu kuşağın geneline atfedilebilen özelliklerin ve tanımlayıcı noktaların, içerik pazarlama bağlamında, onları hangi noktaya yerleştirdiğine göz atacağız.

Bu içerik ücretsiz!

Okumaya devam etmek ve SHERPA Blog okuru olmak için aşağıdakilerden birini seç.
Her hafta yenileri eklenen yüzlerce içeriğe ücretsiz ve sınırsız eriş.

Üye misin?
İlgini çekebilir