İnsan Faktörleri ve Ergonomi nedir?

İnsan faktörleri ve ergonomi, insanlarla etkileşime giren şeyleri; insanların ihtiyaçları, yetileri ve kısıtlamalarını baz alarak tasarlamaya dayanan, anatomi, psikoloji, fizyoloji, mühendislik ve istatistik gibi farklı disiplinlerden bilgileri bir araya getirerek oluşmuş bilim bazlı bir çoklu disiplindir. Ergonomi ya da insan faktörü terimleri neredeyse eşanlamlı kabul edilebilir fakat genellikle ergonomi çevrenin fiziksel özellikleriyle (örneğin: bir kontrol paneli) ilişkilendirilirken, insan faktörü genellikle insanların çalıştığı daha büyük sistemlerde kullanılır.

İnsanların rahatsız, stresli hatta tehlikeli durumlara ayak uydurmaya zorlanması yerine, konunun uzmanlarının esas amacı ürünü, işyerini ya da sistemi kullanmaya ihtiyaç duyan insanları anlamak ve onlara uygun tasarım yapmaktır. Bu hedefe ulaşırken toplumda oluşan çeşitlilikleri yaş, boyut, algısal kabiliyet, deneyim, kültürel beklenti ve hedefleri gibi birçok niteliği anlayıp ona göre tasarım yapmayı gerektirir.

Sözlüğe Dön