Ürün yönetimi ve tasarımında veri ve optimizasyon

Ürün tasarım sürecinde daha doğru ve güvenilir kararlar verebilmek için sayısal ve sözel veriyi yönetme ve kullanma bilgisinin öğrenileceği bu workshop 06 Ekim 2018'de ATÖLYE ve INVERTIV işbirliğinde gerçekleşecek.

 

-Bu etkinlik, organizatör tarafından iptal edildi.-

Ancak Akar Şümşet 2 Ekim’de SHERPA Blog webinarları kapsamında “Başarının anahtarı: Ürün yönetimi temelleri” sunumuyla bizimle olacak.

Detaylı bilgi ve kayıt için buradan alalım.


Ürün yönetimi ve tasarımında veri ve optimizasyon

Dijital ürünler, tarih boyunca tüm ürün geliştirenlerin hayal ettiği bir şeyi gerçekleştirdi: Ürün ve müşteri hakkında sürekli ve anlık veri elde edebilmek. Ürün geliştiricilerin sürekli ve anlık veri elde etme hayali ürünlerini sürekli iyileştirme isteğinden ileri gelir. Dijital ürünler ile elde edilen bunca veriye rağmen iyileştirmelerin beklenen seviyede olmadığı açık. Peki neden?

Bu sorunun temelinde veri denince akla sadece “sayısal” verinin gelmesi ve verinin tüm sorularımıza cevap verebileceği yanılgısı var. Oysa ki veri çoğu zaman sadece durumu tarif eder. Karar vermek için halen kendi fikirlerimizi üretmemiz gerekir. Dolayısıyla, veriden hareketle verilen kararlar halen önyargı barındırır. İşte bu sebeple hem sayılabilir hem sayılamaz verinin nasıl üretilmesi gerektiği ve ne amaçlara hizmet ettiğini anlamak gerekir. Bununla da yetinmeyip veriden fikir geliştirmeye ve optimizasyona geçişi sağlamak gerekir.

Neden katılmalısınız?

Ürün geliştirme faaliyeti sürekli bir iyileştirme gerektirir. Artan rekabet, müşteri beklentileri ve gelişen teknoloji bunu zorunlu kılar. İyileştirmelerin yanı sıra yeni çözümler üretmek için de veriyi doğru biriktirme, anlamlandırma ve aksiyon kararları alabilmek gerekir. Bu noktada hem sayısal hem de sözel veriyi yönetme ve kullanma bilgisi daha doğru ve güvenilir kararlar verebilmekte çok kritik bir yer tutar.

Ne öğreneceksiniz?

 • Veri Üretimi
 • Kalitatif veri nedir ve nasıl elde edilir?
 • Kantitatif veri nedir ve nasıl elde edilir?
 • Analitik araçlarının genel yapısı ve çalışma mantığı nasıldır?
 • Veri Anlamlandırma
 • Hedef ve metrik belirleme. Goal Based Metrics uygulaması.
 • UX metrikleri. HEART Metrics uygulaması.
 • Önemli Analitik Kavramları ve Temel Raporlar
 • Temel Matematik Bilgisi
 • Kalitatif Veri Analizi
 • Kantitatif Veri Analizi
 • Kalitatif & Kantitatif Sentezi. Case Study incelemesi
 • Optimizasyon
 • Optimizasyon Temelleri
 • Hipotez Geliştirme ve Önceliklendirme
 • Prototipleme ve Test Etme