Makaleler

Kişisel verilerin Türkiye’deki gelişimi ve işletmeler için adım adım KVK rehberi

Özellikle Facebook veri skandalından sonra tartışmalarının odak noktası olan kişisel verilerin korunması konusu eski ve yeninin buluşmaya çalıştığı bir ortak zemin. Peki işletmeler bu konuya nasıl yaklaşmalı, neleri öğrenmeli ve dikkat etmeliler?

Yaşar K. Canpolat 01 Haziran 2018
kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu-kvkk-gdpr

Sosyal ağlar, büyük veri, bulut bilişim ve yapay zeka gibi teknolojilerdeki gelişmeler, kendi alanlarındaki yeniliklerin yanı sıra kişisel verilerin toplanması, saklanması ve anlamlı hale getirilmesi noktasında da daha önce görülmemiş imkanları bizlere sunuyor. Hal böyleyken, kişisel verilerin korunması kavramı, konuyla yakından ilgili olan iş dünyasının ve bireylerin bu paradigma değişimine uyum sağlaması için anlaması ve gündelik pratiklerine yansıtması gereken konuların belki de en başında geliyor.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal düzenlemelerin temel amacı, bu verilerin ticaret hayatındaki yaşamsal döngüsünün bireylerin mahremiyetine saygı duyan bir çerçeveye oturtulması ihtiyacından doğuyor. Bu bağlamda, bu düzenlemeler yaygın kanının aksine hiçbir zaman verinin ticaret hayatında kullanılmasını engellemeye çalışmamakta, bunun yerine verinin ticaret hayatında dolaşımı esnasında veri işleyen kişileri, belirli ilkelere bağlı kalmalarını sağlamakla yükümlendiriyor.

Bu bilgiler ışığında, öncelikle kişisel verilerin korunmasının Türkiye’deki geçmişine değinecek, sonrasında da işletmelerin KVK ile uyum sağlamak için ilk aşamada yapmaları gerekenlerden söz edeceğiz.

Kişisel verilerin Türkiye’deki gelişimi

Türkiye’de kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilk düzenleme, 2010 yılında anayasal anlamda yapılmıştır. Ancak anayasa doğrudan pratik hayata etki eden bir fonksiyona sahip olmadığı için, bu düzenlemenin sonuçlarını uygulama anlamında direkt hayatımıza etki edecek şekilde göremedik. Yine Türk Ceza Kanunu’nda uzun zamandır kişisel verilerin elde edilmesi vb. konulara ilişin bir takım hükümler mevcut olsa da, mahkemelerin ve savcılıkların uygulamada bu hükümleri işletme konusundaki çekingen tavrı nedeniyle pratikte kişisel verilerin korunması anlamında somut adımlar atılamamıştır.

Bu içerik ücretsiz!

Okumaya devam etmek ve SHERPA Blog okuru olmak için aşağıdakilerden birini seç.
Her hafta yenileri eklenen yüzlerce içeriğe ücretsiz ve sınırsız eriş.

Üye misin?
İlgini çekebilir