Makaleler

Kent imgeleri: Kentlinin bıraktığı ve takip ettiği ayak izleri

Merve Yazıcı, kent tasarımının en önemli bileşenlerinden "kent imgeleri" konusunu önemli kaynaklardan yararlanarak aktarıyor.

Merve Yazıcı 18 Kasım 2021

“Çevresel algımızı genişletmek ve derinleştirmek için uzun süreli biyolojik ve kültürel bir gelişim sürecinden geçmemiz gerekir.” der Kevin Lynch. Peki içsel öğrenme süreçleri, dışsal fiziksel formların yardımıyla kolaylaşmakta mıdır? Jiang, dış temsili şehrin kendisinde yarattığı etki, iç temsili ise şehrin kullanıcı belleğinde şekillenen bir olgu olarak tanımlarken, Suzanne Langer burada araya girer ve şöyle söyler: Mimarlık bütün bir çevrenin görünür kalınmış biçimidir.

Kentler, kent imgesi sayesinde nasıl okunabilir? Şehri kendi içinde veya başka şehirlerle karşılaştırmak mümkün müdür? Ya da başka bir deyişle, kentsel çevrede şehri zihinsel olarak nasıl yapılandırırız? Ünlü şehir planlamacısı Kevin Lynch “Kent İmgesi” (Image of the City) kitabı ile farklı unsurları göz önünde bulundurarak, farklı şehirlerin nasıl imgeleştirdiğini araştırmıştır. Bağımsız değişken olarak fiziksel çevreyi vurgulayarak, zihinsel imgede yapı ve kimliğin öznitelikleri ile alakalı fiziksel niteliklerin altını çizmiştir.

Modern metropol yaşamını görselleştiren bir illüstrasyon. Yaya geçidi, trafik, caddede hızla koşturan insanlar, toplu taşıma araçları.

Kent, Hatice Selma Çelikyay’a göre sadece yapılı çevreyi oluşturan malzemelerden ibaret değildir. Ait olduğu dönemin kolektif bellek unsurlarını şekillendirmiş, döneme ait görsel kültür ve kimliği içinde eritmiş, değişken hayatların sergilendiği bir yaşam mekânıdır. Lynch, Çelikyay’ı destekleyen argümanlarında bir kentin hareketli öğelerini, özellikle de kentte yaşayan insanlar ve onların faaliyetlerini, sabit fiziksel kısımlar kadar önemli görmüştür.

“Bizler de bu manzaranın yalnızca birer seyircisi olarak kalmaz, diğer katılımcılarla birlikte sahnede gösterinin birer parçası haline geliriz.”

Kevin Lynch

Bu içerik ücretsiz!

Okumaya devam etmek ve SHERPA Blog okuru olmak için aşağıdakilerden birini seç.
Her hafta yenileri eklenen yüzlerce içeriğe ücretsiz ve sınırsız eriş.

Üye misin?
İlgini çekebilir