Makaleler

Marka çalışmasında hikaye anlatımı

Marka yönetiminde ve pazarlamasında hikaye anlatımcılığının kullanımın öne çıkan yönleri ve bunu uygularken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Erdem Yıldız 18 Eylül 2015

Sıklıkla kullanılan kavramlar olsa da, daha derli toplu olması açısından kısa tanımlamalarla başlamakta yarar var. Marka pazarlaması ya da yönetimi – brand marketing ya da brand management – ne olduğu fark etmeksizin, marka olarak tanımlanabilecek olan her türlü varlığın, pazarda nasıl algılanacağına dair analizlerin ve uygulamaların bütününe verilen isimdir. ‘Marka olarak tanımlanabilecek olan’ ifadesinin sebebi, kapsamın genişliğini ifade etme isteği oluyor burada. Somut bir varlığı olmayan hizmetler ve hatta yeri geldiğinde kişiler de marka olabiliyor. Bu, çok geniş kapsamlı, majör bir konu olduğundan ve yazının esas meselesi de olmadığından, burada yalnızca bu kısa açıklamayla yetinip, yazının asıl konusu olan marka çalışmalarında hikaye anlatımının yeri konusuna geleceğim.

Hikaye anlatımı – storytelling – edebiyat başta olmak üzere, yazılı, sözlü ya da görsel oluşu fark etmeksizin, anlatıyla alakalı tüm unsurlarla ilişkili kadim kavramlardan biri esasında. Ancak, metinsel ya da görsel oluşu fark etmeksizin, içerikle bağlantılı çoğu konuda olduğu gibi bu kavramın pazarlama ve tanıtım gibi amaçlarla kullanılması ve bu noktalarda öne çıkması da, internetin yaygınlaşmasıyla paralel olarak yükselişe geçen içerik pazarlama – content marketing – ve sosyal medya pazarlaması – social media marketing – ile birlikte oluyor.

Uzun yıllardır pazarlamacılar tarafından, reklamın dahilinde kullanılan marka ile ilgili hikaye anlatımı, içerik pazarlamanın ve sosyal medyanın yükselişiyle birlikte yeni bir boyut kazandı. Artık geleneksel reklamcılık gibi alanların yanında, online içerik bağlamında da kullanılıyor, kullanılmak isteniyor daha doğrusu internet ve online araçların kapsama alanlarının devasa büyüklüğünden ötürü, varlığını sürdürebilmek ya da var olabilmek isteyen tüm markalar, bu kapsama alanı dahilindeki tüm araçları kullanmak zorunda kalıyor bir nevi.

Bu içerik ücretsiz!

Okumaya devam etmek ve SHERPA Blog okuru olmak için aşağıdakilerden birini seç.
Her hafta yenileri eklenen yüzlerce içeriğe ücretsiz ve sınırsız eriş.

Üye misin?
Keşfetmeye Devam Et