Çıkartmalı Test nedir?

Çıkartmalı Test (Cloze Testi), bir metindeki bazı kelimelerin cümlelerden çıkarılarak katılımcılardan bu cümleleri tamamlamalarının istendiği bir test türüdür.

Çıkartmalı testler, bir metnin belirli bir hedef kitle için ne kadar kolay okunabilir ve anlaşılabilir olduğuna dair ampirik (deneysel) kanıt sağlar. Dolayısıyla, okunabilirliği değil, metnin okunduğunu ve anlaşıldığını ölçmekle yükümlüdür.

Sözlüğe Dön