Tesler Kuralı nedir?

Tesler Kuralı, her sistemin kendine özgü ve daha da azaltılamayacak bir karmaşıklık derecesi olduğunu öne süren kuraldır.

Bütün tasarımcılar süreçleri basitleştirmek ve hızlandırmak için çaba harcarlar, fakat bilinmelidir ki bazı süreçler daha özlü olması amacıyla olduğundan daha da basitleştirilemezler. Tam da bunu savunan bu kural, “Karmaşanın Korunması Kuralı” olarak da bilinir.

Örneğin bir dijital kamerayı ele alalım. Açma/kapama ve fotoğraf çekme butonları dışında bütün özelliklerini çıkaralım. Böyle bir durumda odaklanma, fotoğraf yönetimi, farklı çıktılar, ışık, yakınlaştırma gibi özelliklerin yönetimi için sistemin yeni çözümler bulması ya da bu özellikleri hiç sunmaması gerekir. Eğer bu sayılan özellikler kamera için can alıcı özellikler ise ortaya çıkan kaos kullanıcı tarafından çözülmek durumunda kalır.

Bu konudaki başka bir örnek ise tatil/uçuş siteleridir. Süreç ne kadar basitleştirilse de,  destinasyon, aktarma noktaları, hangi tarihlerde gidileceği gibi veriler olmadan ilerlemek mümkün değildir. Dolayısıyla yine işlemin kendisine dair olan bu kompleksite, süreç boyunca devam edecektir.

Sözlüğe Dön