Müşteri Bölümleme nedir?

Müşteri Bölümleme (Customer Segmentation) bir müşteri grubunun, pazarlama hedefleri ve/veya demografik veriler doğrultusunda bireysel benzerliklerine göre alt kümelere ayrılmasıdır.

Örneğin, bir şirket mevcut ve potansiyel müşterilerini cinsiyet, yaş grubu, satın alma eğilimleri ve özel ilgi alanlarına göre bölümleyebilir.

Sözlüğe Dön