Makaleler

A/B Testi: Daha iyi bir kullanıcı deneyimine giden en pratik yol

Her test, ürünün gelişimi için bir öğrenim sunar ve ne kadar çok test yapılırsa kullanıcı deneyimi açısından mükemmeliyete o kadar yaklaşılır. A/B testi de bu mükemmeliyete giden en pratik yollardan biridir. Peki test öncesi, esnası ve sonrasında nelere dikkat etmeli, nasıl bir yol izlenmeli?

Burcu Gün 12 Ekim 2018
a-b-testi-ipuclari

Her ne kadar ürün geliştirme kararları için var olan kullanıcı deneyimi (UX) metrikleri incelenerek analizler yapılsa da, bu rasyonel veriyi araştırmalarla desteklemek “ne” sorusunun yanında “neden?” sorusuna da cevap bulmayı kolaylaştıracaktır. Bunun için önemli metotlardan biri A/B testleridir.

A/B testi nedir?

Bir ürüne ya da ürünün bir özelliğine ait iki farklı versiyondan (A ve B) hangisinin daha iyi performans göstereceğine dair yapılan testlere A/B testi adı verilir. A versiyonu genel olarak ürünün mevcut halini, B versiyonu ise yeni geliştirilen halini temsil eder. A/B testlerini oluşturmak için başarıyı tanımlayan bir metriğe ve testlerin sağlıklı sonuç verebilmesi için versiyonların aynı anda yayında olmasına ihtiyaç duyulur. Başarının tam olarak hangi farklı özellik sayesinde geldiğini gözlemleyebilmek için her seferinde versiyonların yalnızca bir özellik ile ayrışması önemlidir. Versiyonlar arasında birden fazla farklılık olduğunda, hangi farklılıktan ötürü testin başarılı olduğunu söylemek mümkün olmayacaktır.

Bir ürün ya da özellik için iki farklı versiyon yaratabilmek için ise hipotez yazmak gerekir. Temelde A/B testi, yazılan hipotezin belirli ürün kullanım metrikleri bağlamında sağlamasının yapılması ya da reddedilmesi yoluyla; ürün geliştirme kararı alınmasını ya da bu karardan vazgeçilmesini sağlar. Başarılı olan versiyonun test aracından çıkarılıp tüm ziyaretçilerin görebileceği şekilde yayına alınmasıyla test süreci son bulur ve ürün geliştirme kararı uygulanmış olur.

Hipotez nasıl geliştirilir?

Hipotez geliştirme sayesinde, ürün geliştirme ekipleri daha odaklı hareket edebilir. Çünkü bir fikir, hipotez olarak ifade edildiğinde, ayakları daha fazla yere basar hale gelir; söz konusu hipotezin neleri değiştirerek sağlaması yapılacağı netleştirildiğinde ve hangi metrikler yoluyla ölçümlenmesi gerektiği ortaya koyulduğunda o hipotez için ortaya atılan fikir, “hayal” ya da “keyfi istek” olmaktan çıkar, rasyonalize olur. Birden fazla hipotezin bir arada, bu metotla listelendiği ve değerlendirildiği dokümana ise hipotez havuzu adı verilir.

Bu içerik ücretsiz!

Okumaya devam etmek ve SHERPA Blog okuru olmak için aşağıdakilerden birini seç.
Her hafta yenileri eklenen yüzlerce içeriğe ücretsiz ve sınırsız eriş.

Üye misin?
Senin İçin Öneriyoruz