İçerik Stratejisi nedir?

İçerik stratejisi (content strategy) yaklaşımına göre ve tasarımın doğası gereği, kötü bir içerik için iyi bir kullanıcı deneyimi tasarlamak olanaksızdır. İyi ve doğru bir kullanıcı deneyimi tasarlayabilmek için işe yarar, kullanılabilir ve ilgi çekici içerik elzemdir.

İçerik stratejisi, işe yarar ve kullanılabilir içeriklerin yaratılmasını, teslim edilmesini ve yönetimini planlar ve 5 başlıkta ele alınabilir.

  • Ana strateji: İçeriklerinizin iş hedeflerinize ulaşmanızı nasıl sağlayacağını tanımlar.
  • Materyal: İletişim mimarisi, hedef kitle, ses ve iletişim tonu gibi karakteristik özellikler de dahil olmak üzere, ana stratejinin başarıyla yürütülebilmesi için hangi içeriklere ihtiyaç olduğunu tanımlar.
  • Yapı: İçeriğin nasıl önceliklendirildiğine, düzenlendiğine ve içeriklere nasıl erişilebildiğine odaklanır. Yapı, bilgi mimarisi bileşenleri içerebilse de ana odağı içeriğin kendisidir. Böylece mesajın hangi içerikle ilişkilenebildiğine, içerikler arasındaki bağlantılara ve detaylı sayfa tabloları oluşturmaya odaklanır.
  • İş akışı: Görev tanımlarını, görevleri ve görevlerin hayata geçirilmesinde hangi araçların kullanılacağını da belirleyerek içeriğin nasıl düzenli olarak üretileceğini ve yönetileceğini belirler.
  • Yönetim: Koşulların, standartların ve rehberlerin içerik ve içerik üretim döngüsüyle olan ilişkisine ek olarak, bir organizasyonun içerik stratejisini nasıl sürdürebileceğini ve evrimleştirebileceğini tanımlar.
Sözlüğe Dön