İçerik Stratejisi nedir?

Tasarımın doğası gereği, kötü bir içerik için iyi bir kullanıcı deneyimi tasarlamak olanaksızdır. İyi ve doğru bir kullanıcı deneyimi tasarlayabilmek için işe yarar, kullanılabilir ve ilgi çekici içerik elzemdir.

İçerik stratejisi (content strategy), işe yarar ve kullanılabilir içeriklerin yaratılmasını, teslim edilmesini ve yönetimini planlar ve 5 başlıkta ele alınabilir.

  • Ana strateji: İçeriklerinizin iş hedeflerinize ulaşmanızı nasıl sağlayacağını tanımlar.
  • Materyal: İletişim mimarisi, hedef kitle, ses ve iletişim tonu gibi karakteristik özellikler de dahil olmak üzere, ana stratejinin başarıyla yürütülebilmesi için hangi içeriklere ihtiyaç olduğunu tanımlar.
  • Yapı: İçeriğin nasıl önceliklendirildiğine, düzenlendiğine ve içeriklere nasıl erişilebildiğine odaklanır. Yapı, bilgi mimarisi bileşenleri içerebilse de ana odağı içeriğin kendisidir. Böylece mesajın hangi içerikle ilişkilenebildiğine, içerikler arasındaki bağlantılara ve detaylı sayfa tabloları oluşturmaya odaklanır.
  • İş akışı: Görev tanımlarını, görevleri ve görevlerin hayata geçirilmesinde hangi araçların kullanılacağını da belirleyerek içeriğin nasıl düzenli olarak üretileceğini ve yönetileceğini belirler.
  • Yönetim: Koşulların, standartların ve rehberlerin içerik ve içerik üretim döngüsüyle olan ilişkisine ek olarak, bir organizasyonun içerik stratejisini nasıl sürdürebileceğini ve evrimleştirebileceğini tanımlar.
Sözlüğe Dön

İçerik Stratejisi hakkında daha fazla

İçerik pazarlaması, dijital pazarlama stratejinizi nasıl kurtarır? Content marketing vs digital marketing Makaleler

İçerik pazarlaması, dijital pazarlama stratejinizi nasıl kurtarır?

2018’de bizi bekleyen içerik pazarlama trendleri Makaleler

2018’de bizi bekleyen içerik pazarlama trendleri

Hedef kitlenize yönelik, doğru içerikler üretin Makaleler

Hedef kitlenize yönelik, doğru içerikler üretin

İçerikte DIY videolarının önlenemez yükselişi Makaleler

İçerikte DIY videolarının önlenemez yükselişi

İçerik pazarlamada istikrar ve önemi Makaleler

İçerik pazarlamada istikrar ve önemi

İçerik pazarlamada dil bilgisi ve noktalamanın önemi Makaleler

İçerik pazarlamada dil bilgisi ve noktalamanın önemi

Y kuşağını içerik ile yakalamak Makaleler

Y kuşağını içerik ile yakalamak

“Sosyal kanıt” ile içerik pazarlama ilişkisi Makaleler

“Sosyal kanıt” ile içerik pazarlama ilişkisi

Akıllı içerik nedir? Makaleler

Akıllı içerik nedir?

Büyüme odaklı içerik pazarlaması Makaleler

Büyüme odaklı içerik pazarlaması

Orijinal içerik mi, derlenmiş içerik mi? Makaleler

Orijinal içerik mi, derlenmiş içerik mi?

İçerik yoluyla marka sadakati sağlama Makaleler

İçerik yoluyla marka sadakati sağlama