Erdem Yıldız

Former Content Manager @SHERPA

Yazara ait içerikler

İçerik yazarlığı mı, (reklam) metin yazarlığı mı?
Makaleler

İçerik yazarlığı mı, (reklam) metin yazarlığı mı?

Sıklıkla iç içe geçen ve birbiri yerine kullanılan, içerik yazarlığı ve metin yazarlığı kavramlarının temel farklarını, birbirlerine yaklaştıkları ve ortaklıklarını kısaca anlattık.

Erdem Yıldız
İçerik yoluyla marka sadakati sağlama
Makaleler

İçerik yoluyla marka sadakati sağlama

Bu yazımızda, içerik ya da içerik pazarlaması yoluyla, marka bağlılığı ve sadakatini nasıl oluşturabileceğinize, ya da var olan bağlılık seviyesinde bir artışı nasıl sağlayacağınıza dair örnekler ve ipuçları sunuyoruz.

Erdem Yıldız
İçerikception: Yazılı içeriğin içeriği
Makaleler

İçerikception: Yazılı içeriğin içeriği

Metin, başlı başına bir içerik olsa da, onu oluşturan farklı formatta ve türlerde daha küçük içerik parçaları vardır. Bunların tanımından, nasıl olması gerektiğinden ve bu kavramlara hakim olmanın faydalarından bu yazıda bahsettik.

Erdem Yıldız
“Ölmeyen içerik” ile içerikleriniz hep taze!
Makaleler

“Ölmeyen içerik” ile içerikleriniz hep taze!

Geçerliliğini zamanın aşındırıcı etkisine karşı koruyarak kalıcı olmayı başarabilen türden içeriğin faydası tam olarak nedir? Neden önemsenmesi ve üretimi için kaynak ayrılması gerekir? "Evergreen content"in genel özellikleri ve uygulanma aşamaları bu yazımızda.

Erdem Yıldız
“İçerik”i harcayacaklar matmazel: Content Shock
Makaleler

“İçerik”i harcayacaklar matmazel: Content Shock

Limitli içerik tüketme kapasitesinin, artan içerik miktarına yeterli gelmediği noktada ortaya çıkacağı düşünülen probleme dair ortaya atılan teze kısa ve tanıtıcı bir bakış attık.

Erdem Yıldız
Horror vacui a.k.a. boş alan korkusu
Makaleler

Horror vacui a.k.a. boş alan korkusu

Görsel sanatlarda boş alan bırakma endişesini ifade eden, latince kökenli horror vacui kavramının temel özelliklerinden, zaman içinde bu algının nasıl bir değişime uğradığından, çeşitli alanlardan örnekler yardımıyla bahsetmeye çalıştık.

Erdem Yıldız
Tasarım sürecinde etnografik yaklaşımlar
Makaleler

Tasarım sürecinde etnografik yaklaşımlar

Etnografi, sosyal bilimlerle az da olsa ilgili olanların duymamış olmasının imkansız olduğu, sık kullanılan bir kavram. Peki sosyal bilimlerle iç içe geçmiş bu kavramın tasarım ve kullanıcı deneyimiyle alakası nedir? Etnografik inceleme ve araştırma yöntemleri, kullanıcıyla ürün ya da hizmet arasında kurulacak olan bağın kaderini nasıl etkileyebilir?

Erdem Yıldız
Marka iletişiminde dil, ton ve stil
Makaleler

Marka iletişiminde dil, ton ve stil

Marka iletişiminin içeriğinde kullanılan dilin, tonun ve stilin incelikleri ve bunları birbirinden ayıran noktalar nelerdir? Bunların yolun başında belirlenmesi ne gibi avantajlar sağlar?

Erdem Yıldız
Uyarlanabilir içerik: bir kez yaz, her yerde yayınla
Makaleler

Uyarlanabilir içerik: bir kez yaz, her yerde yayınla

Mobil cihaz kullanımı ve kişiselleşme ihtiyacıyla birlikte yükselişe geçen, uyarlanabilir içerik (adaptive content) kavramına giriş: Nedir, ne değildir?

Erdem Yıldız