Kullanıcı Hikayesi nedir?

Kullanıcı Hikayesi (User Story), bir kullanıcının bir yazılımı, bir ürünü ya da hizmeti kullanırken yapmayı hedeflediği şeyi açıklamaya yarayan senaryolardır. Kullanıcı hikayeleri, Agile ve Scrum stratejilerinin bir parçası olarak doğmuş olsalar da kullanıcı deneyimi tasarımcıları tarafından kullanıcını hedeflerini ve bu hedeflere uygun deneyimlerini önceliklendirmek ve organize edebilmek amacıyla kullanılırlar.

Bir kullanıcı hikayesi oldukça kısa, bir cümle uzunluğunda bir hikayedir. Kullanıcının ağzından yazılır ve genellikle şu yapıdadır: “Bir kullanıcı olarak … yapmak istiyorum.” Bu kadar kısa ve spesifik olmaları nedeniyle, her alternatif kullanım durumunu (use case) kapsayabilmeleri için çok sayıda kullanıcı hikayesi oluşturmak gerekebilir.

Örnek bir kullanıcı hikayesi şöyle olabilir:

“Sıkça sinemaya giden bir izleyici olarak, yakınımdaki sinema salonlarında vizyona yeni girecek filmler hakkında bütün bilgilere telefonumdan ulaşabilmek, böylece her filmin web sitesini ayrı ayrı kontrol etmeye ihtiyaç duymamak istiyorum.”

Kullanıcı hikayeleri şu 3 ortak özelliği barındırır:

  • Kısa ve açıklayıcı olma: Kullanıcı hikayeleri kullanıcının geçmişi, fikirleri ve motivasyonları gibi her özelliğini detaylıca barındırmaz. Bunun yerine, ürün ya da yazılımı kullanarak ne yapmak istediklerini kısaca anlayabilmemizi sağlar.
  • Kullanıcı tipini belirleme: Yukarıdaki örnekte görüleceği gibi, bir kullanıcı hikayesinden kullanıcının tipi hakkında bilgi almak da mümkündür: Sıkça sinemaya giden bir izleyici. Kullanıcı hakkında detaylı bilgi verilmese de, kullanıcının karakteristik özelliklerinin ürün ya da yazılımla ilişkisi vurgulanır.
  • Problemi tanımlama: Kullanıcı hikayeleri, ürünün ya da yazılımın çözmesi gereken problemleri ortaya çıkarır. Yukarıdaki örnekte problem, “bütün bilgilere telefonumdan ulaşabilmek” şeklinde tanımlanmıştır.
Sözlüğe Dön