Prototip nedir?

Bir kavram ya da süreci test etmek ya da çoğaltılmış ve öğrenilecek bir şey gibi davranmaya yönelik inşa edilmiş, bir ürünün erken örneği, modeli ya da sürümüne denir.

Prototip final ürün değil, ürünün o aşamada finale mümkün olan en yakın halidir. Prototipin ana amacı, ürünün akışının düzgün ve tutarlı olup olmadığını test etmektir. Prototip oluşturmanın bir kaç yolu vardır. Bunlardan biri kağıt üstünde statik prototip ve bir diğeri de dijital ortamda dinamik şekilde prototip oluşturmaktır.

Prototip yüksek detaylı, orta detaylı veya düşük detaylı olarak da oluşturulabilir. Prototip oluştururken detay kombinasyon ne kadar artarsa, form ve işlev de o kadar anlaşılır hale gelir. Belli başlı prototip kombinasyonları şöyle sıralanabilir:

  • Düşük görsel kullanımı ve düşük işlevsellik
  • Düşük görsel kullanımı ve yüksek işlevsellik
  • Yüksek görsel kullanımı ve düşük işlevsellik
  • Yüksek görsel kullanımı ve yüksek işlevsellik
Sözlüğe Dön