Kullanıcı Araştırması nedir?

Kullanıcı araştırması, kullanıcıların geri bildirimlere dayanarak, çeşitli gözlem ve analiz teknikleriyle, kullanıcıların davranışlarını, ihtiyaçlarını ve motivasyonlarını anlaşılması için yapılan çalışmalardır.

Kullanıcı araştırmaları, bir ürünün kullanılabilirliğini geliştirmek için, tasarım, geliştirme ve tanımlanma aşamalarında kullanılan deneyimsel ve gözlemsel araştırmaları kapsar. Kullanıcı araştırmacıları, tasarımcılardan, yazılımcılara ve mühendislere kadar ürününün ortaya çıkartılmasındın sağlayan herkesi ilgilendirir.

Kullanıcı araştırması iteratif bir şekilde, ve döngüsel bir iş akışıyla ilerler. Geliştirme ve üretim sürecinin herhangi bir aşamasında tespit edilen bir probleme karşı, öneriler geliştirilir. Daha sonra bu öneriler ışığında bir çözüm tasarlanır ve bu çözüme göre bir prototip oluşturularak hedef grup tarafından test edilir. Bu iş akışı, gerekli olduğu kadar tekrarlanır.

Kullanıcı araştırmaları, daha iyi bir kullanıcı deneyimi tasarlamak için kullanıcılarınızla ilgili ihtiyacınız olan bilgiyi sağlar. Kullanıcı araştırmalarıyla, sunduğunuz hizmetleri test etmiş olur ve bu araştırmalar sayesinde onların ihtiyaçlarını başarılı bir şekilde tespit edebilirsiniz. Kullanıcı araştırmaları yapmaksızın bir ürün geliştirirken, nasıl inşa edeceğinizi, ne inşa edeceğinizi veya hangi problemleri çözmeyi denemeniz gerektiğini bilemezsiniz.

Kullanıcı araştırmalarında, pazar araştırmalarının aksine, kullanıcılarınızın ne istedikleri ve ne düşündüklerini sorgulamak yerine, nasıl düşündükleri ve davrandıkları üzerinde çalışmalısınız. Eğer kullanıcılarınızın koşullarını, beklentilerini ve onları etkileyen durumları anlayabilirseniz, ihtiyaçlarını daha iyi bir şekilde karşılayacak şekilde tasarlanmış ürünler ortaya çıkartabilirsiniz.
Kalitatif kullanıcı araştırma yöntemleri

 • Etnografik çalışmalar
 • Gerilla testleri
 • Senaryolar
 • Personalar
 • Uzman görüşleri
 • Fokus gruplar
 • Kart sıralama
 • Bağlamsal tasarım
 • Paralel tasarım
 • Prototipleme
 • Görev analizi

Kantitatif kullanıcı araştırma yöntemleri

 • Anketler
 • İlk tıklama testi
 • Göz takip testleri
 • Web analytics
 • A/B testleri

Kullanıcı araştırmaları bir ürün geliştirme sürecinin belirli bir noktası yapılan işlemler değildir. Bunları ürün geliştirme sürecinin fikir aşamasında, tasarım aşamasında geliştirme aşamasında ve hatta ürün ve/veya hizmetinizin kullanıcılarla buluştuktan sonrasında da yapmaya devam etmelisiniz.

 • Kullanıcı ihtiyaçlarıyla ilgili bilgileri sürekli olarak güncelleyin. Bu bilgileri toplarken, onların ürün ve/veya hizmetinizi kullanırken ihtiyaç duyacakları teknolojik yeterlilik ve erişilebilirlik açısından da değerlendirin.
 • Yeni tasarım fikirlerini, içerik ve özellikleri test ederek bunların tüm kullanıcılar için iyi bir şekilde çalışıp çalışmadığını görün.
 • Kullanıcılarınızın karşılaştığı problemleri ve bunları nasıl çözümlediklerini tespit edin.
Sözlüğe Dön