Kullanım Durumu nedir?

Kullanım durumu, kullanıcıların bir web sitesi ya da uygulamadaki bir görevi başarıyla yerine getirmesi için yapması gerekenleri aşamalar halinde anlatan açıklayıcı metinlerdir. Kullanıcı ile sistem arasındaki etkileşimleri, kullanıcıların yaptıkları davranışlara karşılık, sistemin verdiği tepkileri tanımlar. Kullanım durumları bir sistemin yapısındaki karmaşıklığa bağlı olarak yüzlerce de olabilir.

Kullanım durumları sistemin nasıl çalıştığı, kullanıcılara verdiği tepkiler ve işlerliğini konusunda detaylı bilgiler verir. Ayrıca bir sistemde nelerin yanlış gittiği konusunda tartışırken, yapılacak değerlendirmelerde yardımcı olur. Kullanım durumları için öncelikli olarak hedefler belirlenir. Belirlenen bu hedefler sayesinde bir sistemin yapısındaki karmaşıklığın düzeyi ve maliyetinin belirlenmesinde de kullanılabilir. Proje takımları da kendi aralarında yaptıkları toplatılarda kullanım durumlarını değerlendirerek bir sistemin oluşturulmasında gerekli olacak fonksiyonları ve diğer ihtiyaçları daha kolay belirleyebilirler.

Kullanım durumları neleri içerir?

 • Bir web sitesini kimin kullanacağı ile ilgili bilgiler
 • Kullanıcıların bu sistem içerisinde yapmak istedikleri şeyler
 • Kullanıcıların hedefleri
 • Kullanıcıların belirli görevleri yerine getirebilmek için atması gereken adımlar
 • Kullanıcıların davranışlarına göre sistemin verdiği tepkiler

Kullanım durumlarına neler dahil değildir?

 • Uygulamaya özel bir dil
 • Arayüz ve ekran hakkında detaylar

Kullanım durumları nasıl yazılır?

 • Kullanım durumları kolay anlaşılabilir ve akıcı bir hikaye şeklinde yazılmalıdır.
 • Site kullanıcıları detaylı bir şekilde tanımlanır.
 • Bu kullanıcılardan biri seçilir.
 • Kullanıcıya sitede gerçekleştirmesi gereken hedef tanımlanır. Bu hedefi gerçekleştirmek için yaptığı işler birer kullanım durumu olarak tanımlanır. Her bir kullanım durumu normal şartlarda kullanıcıların, siteyi kullanırken verdikleri kararlardır.
 • Her bir kullanım durumu için kullanıcının ne yapacağını, buna cevap olarak sistemin ne yapacağını belirtilir.
 • Her bir kullanım durumunun açıklamasında alternatif durumlar da yazılı olarak tanımlanır.
 • Kullanım durumları arasındaki ortak noktalar belirlenir, ayrıştırılır ve not edilir.
 • Bu adımlar tüm kullanıcılar için tekrar edilir.
Sözlüğe Dön