Optimizasyon nedir?

Optimizasyon, bir sistemden belirli kısıtlar dahilinde azami çıktı alabilmek için yapılan çalışmalar bütünüdür. Birincil amaç net kar ya da geliri maksimize etmek ya da işlem süresini minimize etmek gibi, sistemden sisteme farklılık gösterebilir. Dijital kullanıcı deneyimi bağlamında ise dijital ürünlerin dönüşüm oranını optimize etmek, yani ürünün ticari performansını en üst seviyeye çıkarmak olarak tanımlanabilir.

Burada maksimizasyon yerine optimizasyon teriminin kullanılma sebebi, dönüşüm oranının dönüşüm beklentisinin ölçeğine (bir butona tıklanması, bir form doldurulması, 5 TL’lik bir ürün alınması, 1500 TL’lik bir ürün alınması gibi) bağlı olarak değişim göstermesidir. 1500 TL değerinde bir ürünü 5 TL’ye satarak dönüşüm oranını mümkün olabilecek en üst seviyeye (%100) ulaştırmak mümkün olabilir, ancak bu tip bir çalışma ticari hedeflerle çelişecektir.

Aynı şekilde, dijital mecrada herhangi bir değişiklik yapmaksızın ücretli edinim kanallarından gelen trafiği artırmak da dönüşüm oranı üzerinde negatif bir etki yaratabilir. Optimizasyon çalışmaları sırasında varolan sorunları saptamak için kullanıcı deneyimi analizi metodlarına başvurulur. Bir optimizasyon projesi, kabaca aşağıdaki adımlardan oluşur:

1. Kalitatif ve kantitatif ölçümleme kurulumu
2. Kalite kontrol ve teknik hataların giderilmesi
3. Ölçümlenen veriler değerlendirilerek arayüz, içerik ve akışa dair sorunların saptanması
4. Saptanan sorunlar için çözüm önerileri (hipotezler) bulunması
5. Çözüm önerilerinin test edilerek sonuçların değerlendirilmesi
6. Test edilen çözüm önerilerinin kalıcı olarak uygulanması ya da saptanan sorunlar için yeni çözüm önerileri geliştirilmesi

Sözlüğe Dön