Yapay Zekâ nedir?

Yapay zekâ (artificial intellgience) insanın öğrenme ve problem çözme gibi zihinsel kabiliyetlerini kopyalayabilen sistemlere verilen isimdir. Bu tür bir kabiliyet en azından dili ve konuşmayı algılayabilme ve stratejik düşünme kabiliyetlerini de içerir. Yapay zekânın, tıpkı bir insan gibi yaşam boyu öğrenme, çağrışım ile öğrenme, uzun ve kısa süreli hafıza, öğrenilmiş yeteneklerin sınıflandırılması, yeni yeteneklerin mevcut olanlara eklenmesi, yeteneklerin başka bir sisteme transfer edilebilmesi (öğretilebilmesi), tekrar kullanılabilmesi ve nasıl öğrenebileceğini öğrenebilme kabiliyeti gibi özelliklere sahip olması gerekiyor.

Bu açıdan baktığımızda yapay zekâya ulaşabilmek için gözden kaçırdığımız bazı noktalar var. Bunlar;

  • Öğrenilmiş yeteneklerin, bilgileri başka görevlerde veya problem çözümünde kullanılmak üzere ayrıştırabilen ve bu yetenekleri tekrar kullanabilen ve biriktiren yazılım mimarisi,
  • Yapay zekâya hangi insan yeteneklerinin ve ahlaki değerlerin öğretilmesi gerektiğine dair bir fikir birliği ve müfredatı,
  • Güvenlik, genel ahlak değerleri vb. konularda yapay zekânın test edilebileceği ortamların ve prosedürlerin yetersizliği.

Bugün bu tanımın 3 basamağı var:

Yapay Dar Zekâ (YDZ) (Artificial Narrow Intelligence – ANI – Narrow AI): İnsan kabiliyetlerini sınırlandırılmış bir çevre ve önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak  üzere kopyalayabilen yapay zekaya sahip sistemler.

Yapay Genel Zekâ (YGZ) (Artificial General Intelligence – AGI – Human Level AI, Strong AI, Deep AI): Ancak bir insanın başarabileceği kadar karmaşık bilişsel görevleri başarabilen bir türdür. Önceden öğrenilmiş veya ilk kez tecrübe ediliyor olması fark etmeksizin, öğrenilmiş becerileri kullanarak ya da kendi kendine keşfederek verilen görevleri tamamlayabilen yapay zekaya sahip sistemler.

Yapay Süper Zekâ (YSZ) (Artificial Super Intelligence – ASI): İnsan zekasından öte kabiliyetler geliştiren yapay zekaya sahip sistemler.

Sözlüğe Dön