Yalın Kullanıcı Deneyimi (Lean UX) nedir?

Köklerini “Lean Startup” metodolojisinden alan Yalın UX (Lean UX) öğretilerinin düşünce sistematiği, şirketlerin yaşam mücadelelerini, ön araştırması yapılmış niş pazarlara ürün geliştirmek ve bu geliştirme sürecini de olabilecek en hızlı ve en az kayıp yaratacak kurgularla gerçekleştirmek yollarıyla kazanabileceklerini savunur.

Sözlüğe Dön