Kullanıcı Deneyimi Analizi nedir?

Kullanıcı Deneyimi Analizi (UX Analytics), bir ürünün, gerçek kullanıcıların ihtiyaçlarını hangi ölçüde karşılayabildiğinin ve doğal şartlardaki kullanılabilirliğinin, kullanım verileri ışığında değerlendirilmesidir. Bir ürün, ürün sahibinin ticari hedeflerini gerçekleştirmesinin yanında, kullanıcıların ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde tasarlanmalıdır. Bu bağlamda kullanıcı deneyimi analizi, ürün tasarım sürecinin temel adımlarının başında gelir.

Kullanıcı ihtiyaçlarını iyi şekilde karşılayamayan ürünlerin, özellikle doygun pazarlarda, ticari başarı beklentilerini karşılamaları zordur. Teknik imkanlara bağlı olarak sürekli değişmekte olan kullanıcı beklentilerini tespit etmek ve karşılamak, ancak düzenli olarak yürütülen kullanıcı deneyimi analizi ve optimizasyon çalışmaları ile mümkün olabilir.

Kullanıcı deneyimi analizi çalışmalarında kantitatif analiz araçları, fokus grup çalışmaları, ziyaret videoları, sıcaklık haritaları, anket çalışmaları gibi farklı araç ve tekniklerden bir ya da birkaçı kullanılabilir.

Sözlüğe Dön