Uzaktan Test nedir?

Uzaktan test, kullanıcıların belirli ürün ya da hizmetlerin kullanımını doğal ortamlarında test etmek için, çeşitli çevrimiçi ekran paylaşım araçları aracılığıyla uygulanan testlerdir. Bu testler genel olarak 20 ile 30 dakika kadar sürer ve bu süre boyunca kullanıcıdan genellikle 3 ile 5 arasında görevi yerine getirmesi istenir.

Uzaktan testlere laboratuvar testlerinde olduğu gibi bir moderatörle birlikte yapılabileceği gibi, moderatör olmadan kullanıcının herhangi bir göreve bağlı kalmadan, test yapması da sağlanabilir. Kullanıcı testlerinde temel hedef“İnsanlar bu tasarımı kullanabiliyorlar mı?” sorusuna cevap bulabilmektir.

Uzaktan test yaparken dikkate alınması gereken bazı durumlar vardır:

 • Teste katılacak kullanıcılarla zaman çizelgesi arasında uyuşmazlıkların ortaya çıkması.
 • Katılımcıların kendi ekipman ve yazılımları kullanmalarını gerektiren erişilebilirlik sorunları.
 • Tek seferde birden fazla kişiyle test yapmayı gerektiren durumların ortaya çıkması.

Bu yöntem esnek olmakla birlikte, diğer testlerde olduğu gibi bu yönteminde sağladığı faydalar ve getirdiği maliyetler değerlendirilmelidir.

Faydaları:

 • Bir laboratuvar ortamı ihtiyacı zorunluğunu ve katılımcılar üzerinde oluşan laboratuvar ortamı baskısını ortadan kaldırması.
 • Çok farklı gruplarla birlikte çalışma olanağının olması.
 • Laboratuvar testlerine göre çok daha ucuz olması.
 • Moderatörün olmadığı testlerde test süresinin uzatılabilmesi ve çok daha geniş bir katılımcı havuzuna sahip olunabilmesi.
 • Laboratuvar test ortamındaki katılımcılara göre çok daha büyük bir katılımcı grubunun yönetilebilmesi.

Zorlukları:

 • Eğer test özel veya fikri mülkiyetler açısından öncelikliyse ortaya çıkabilecek güvenlik riskleri.
 • Katılımcıların vücut hareketlerinin yeterli gözlemlenememesi ve bu yüzden testle ilgili bazı ipuçlarının gözden kaçırılması.
 • Kullanıcının aracı teknolojiyle ilgili rahat olamaması.
 • Kullanıcının sahip olduğu yazılım ve donanımla yaşayabileceği tutarsızlıklar.
 • İnternet üzerinden ekran paylaşımı sırasında meydana gelebilecek hatalar.
 • Kullanıcının sahip olduğu internet bağlantısının güvenilmez ve yavaş olması.
 • Uygulanacak olan testin ek bir donanım veya yazılım gerektirdiği durumlarda katılımcının bunları temini sırasında güçlükler yaşaması.
Sözlüğe Dön