Persona nedir?

Persona, kullanıcının karakterini ve sosyal yönünü tanımlar ve Latince “maske” anlamına gelmektedir. Personalar, Alan Cooper’ın 1998 yılında yayımlanan The Inmates are Running the Asylum adlı kitabı ile kullanıcı deneyimi tasarımı alanında “Kullanıcı Personaları” adıyla hayat bulmuştur.

Kullanıcı personaları, tasarım problemlerini tanımlayabilmek ve bu problemlere çözüm tasarlayabilmek amacıyla, kullanıcı araştırmalarından elde edilen bulguların ışığında öyküsel bir anlatımla oluşturulan kurgusal karakterlerdir.

Kullanıcı personaları, geliştirme ya da iyileştirme sürecinde olan kullanıcı deneyimine bağlı olarak farklı bileşenler içerebilir ancak genellikle şu bileşenlerden oluşur:

  • Demografik özellikler: Kullanıcı personasının yaşı, yaşadığı yer, sosyo-ekonomik sınıfı ve eğitim düzeyi gibi, kullanıcının karakteri hakkında bilgi veren bilgileri içerir.
  • Motivasyon: Kullanıcının söz konusu deneyimin bir sonucu olarak ulaşmak istediği amacı ve kullanıcıyı deneyim sürecinde ilerleten içgüdüleri tanımlar.
  • Engel ve kısıtlar: Kullanıcının amacına ulaşmasını yavaşlatan, duraksatan ya da engelleyen iç ve dış etkenleri tanımlar.
  • Yaklaşım: Kullanıcı deneyimi tasarımı sürecinde dikkate alınmak üzere, bu kullanıcının engellerini aşmayı ve onu amacına ulaştırmayı sağlayabilecek yaklaşımı özetler.
Sözlüğe Dön