Servis Tasarımı nedir?

Servis Tasarımı (Service Design), bir işletmenin kaynaklarının, doğrudan çalışanın ve dolaylı olarak da kullanıcının deneyimini geliştirmek amacıyla planlanması ve düzenlenmesidir. Terim ilk defa 1982 yılında, bir bankada kıdemli başkan yardımıcısı olarak görev yapan Lynn Shostack tarafından kullanmıştır. Daha sonraki yıllarda bu terim genişlemiş ve birçok anlam kazanmıştır.

Servis tasarımı, bir ürünün ya da servisin başlangıcından sonuna kadar olan bütün sürecinin tasarımıdır. Bu süreç boyunca var olan ya da var olabilecek olumsuz noktaların tespit edilmesini ve bu noktaların geliştirilmesini sağlar.

  • Servis tasarımı süreci öncelikle analiz adımıyla başlar. Bu aşamada süreç/ürün ve kullanıcısı hakkında olabildiğince bilgi edinilir.
  • Analizin ardından ise keşif adımı gelir. Bu adımda ise bütün araştırmalar ve içgörüler incelenir ve problemler tespit edilir.
  • Son adımda da belirlenen problemlere çözümler bulunur ve uygulamaya konur.

Başarılı bir servis tasarımı için bu sürecin bir kaç kez yinelenmesi ve kullanıcıya en uygun hale getirilmesi gerekir.

Sözlüğe Dön