Etkileşim Tasarımı nedir?

Temel olarak insan kullanımı odaklı ürün, servis ve çevre yaratma pratiğidir. Etkileşim tasarımı kavramı ilk olarak Bill Moggridge ve Bill Verplank tarafından 1980’lerde tanımlanmıştır. Çoğu tasarım alanında olduğu gibi etkileşim tasarımı da forma önem verir fakat esas odağı davranıştır.

Genel anlamda durumların nasıl olduğundansa nasıl olabileceği üzerinde çalışır ve yoğun olarak ürünü kullanan insanların ihtiyaç ve isteklerini tatmin etmeye odaklanır. Yazılım mühendisliği gibi diğer disiplinler de tasarımın teknik açılarını tamamlar. Bill Verplank’e göre etkileşim tasarımı insan kullanımı içindir ve üç soruya cevap aramalıdır:

  • Nasıl yapıyorsun? (Buton, kol gibi kontrol ve etkileşime geçme aracılarını tanımlar.)
  • Nasıl hissediyorsun? (Sıcak, soğuk gibi üründen alından geri bildirimleri tanımlar.)
  • Nasıl biliyorsun? (Harita, rota gibi üründen alınan geri bildirim yollarını tanımlar.)

Bir ürünün işlevinin ne olduğuna, bir insan onu kullandığında nasıl davrandığına ve insanın anlaması için nasıl sunulduğuna karar vermek etkileşim tasarımcısının arayışıdır.

Sözlüğe Dön